X1:28    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Tiern ähr 2 gårdar skattar                                             19  1/4    Säland 
    Vthsäde                                                                         7  19/32  Tunnor
    Höö aff åkerlinderna                                                     10         gillingar
    Höö aff engen                                                                 4         gillingar

    Till denne by ähr trångh och stenigh vth-
    mark, liten mulebet, Leijer åhrligen fä-
    bodar aff andra byar, finnes tarffwe-
    skough till stöör weedh och giäsle. Ingen
    timberskough, swediefall fiskewatn el-
    ler quarneställe.

Numero 1 haffwer i byamål                                                   9 5/8  Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                   9 5/8  Säland
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>       
    Denne gården skattar i Bölen  6 Saland¹
    finnes folio
    


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s. Säland.