X1:29    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Bölett ähr en gård skattar                                              16 1/4     Säland 
    Vthsäde                                                                          4  1/4     Tunnor
    Bekommer höö aff åkerlinderna                                     15         gillingar
                                                     
    Till denne byn ähr trångh vthmark och mulebeet
    finnes nodtorfftigh skough till stöör wedh och giesle.
    Ingen timberskough, fiskewatn eller quarnestalle

Numero 2 i Tiern, skattar i denne byn                                  6        Saland¹
Benempte Tiern ähr affrijtat nästförregågne folio.                       
 


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s. Säland.