X1:30    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Nääs ähro 4 gårdar skattar alla tilhoopa               1 mantal  8 3/4 Säland 
    Vthsäde allas brukatt åker                                             14  13/16 Tunnor
    Höö aff Hemengen eller åkerlinderna                             27         gillingar
    Höö aff Lilengen                                                             4         gillingar

    Till denne byn ähr liten mulebeet jntet fiskewatn
    eller timmerskough, annan tarffweskough till weedh
    och giäsle finnes till nödtorfften, sampt goda quar-
    neställen och humblegardar1.

Specialis Explicatio


Numero 1 haffwer i byamåll                                                  7 9/20  Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö alles            till                                         <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                  8 1/20  Säland
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer hoo2 till                                                            <...>       
    
Numero 3 haffwer i byamål                                                 7 3/5    Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>                    

Numero 4 haffwer i byamål                                                 9 9/20   Säland
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                            <...>(Karttext saknas)


1 D.v.s. humblegårdar.
2 D.v.s. höö.