X1:31    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Klinger, ähr 2 gårdar skattar både tilhoopa                    21 3/4    Säland 
    Vthsäde allas                                                                  9  7/8     Tunnor
    Bekommer höö alles aff Hemengen                               40         gillingar
    
    Till denne by ähr godh mulebeet, men intett fiskewatn
    eller timberskough, tarffweskough till weedh och gießle
    sampt quarneställe och humblegardar finnes till nödtorf-
    ten.

Numero 1 haffwer i byamåll                                                  8 2/5  Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö                                                                <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                12 3/5  Säland
    Vthsäde              <...>                  Bekommer höö            <...>
                                                                   
    
 
(Karttext saknas)