X1:32    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Mycklinge, ähr 3 gårdar skattar
    alla tilhoopa                                                              1 <mantal>  4 3/4     Säland 
    Vthsäde                                                                       11  1/2     Tunnor
    Bekommer höö aff Hemengen                                      10         gillingar
    
    Till denne by ähr skarp och jlack mu-
    lebeet, jntett fiskewatn timberskough
    eller swediefall, Tarffweskough till
    stöör weedh och gießle tinnes til
    nödtorfften. Men inga quarnor eller
    humblegardar. 

Numero 1 haffwer i byamål                                                 <...>
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö                                                                <...>                    

Numero 2 haffwer i byamål                                                  <...>
    Vthsäde                                                                           <...>                 
    Bekommer höö till                                                            <...>
                                                                   
Numero  3 skattar                                                               <...>
    Vthsäde                                                                           <...>
    Bekommer höö till                                                               <...>                    

Numero 1 J Wijke skattar och bru-
    kar i denne byn                                                               2 4/5     Säland 
    Vthsåår                                                                           <...>                 
    Bekommer höö till                                                           <...>    
 
(Karttext saknas)