X1:33    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Naffwastadh ähr 4 gårdar
    skattar alla tilhoopa                                                        1 <mantal> 18       Säland 
    A    Vthsäde brukat och obru-
           kat åker                                                                     10  3/4   Tunnor
    B    Höö aff åkerlinderna                                                     8        gillingar
   
C    Höö aff engien                                                            12        gillingar
    
    Till denne by ähr stenigh och
    skarp mulebeet, jntett
    fiskewatn eller timber-
    skough, tarffweskough till
    stöör weedh och giedzle
    sampt quarneställe finnes
    till nödtorfften.  

 

(Karttext:)  

Leer- mylla
Moßigh Engh.