X1:34-35    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn.                
                   
   
                A
    Öffwerwijka ähr 6 går-
    dar skattar alla till-
    hoopa                                                3 mantal  1  1/2    Säland 
    A    Vthsäde till heela byn                                26  11/16  Tunnor
   
B    Höö aff Hemengien                                   40        gillingar
    
    Till denne by ähr liten och
    skarp mulebeet, jntett
    fijske watn timberskough,
    eller quarneställe, tarffwed-
    skough till stöör weedh och
    giäßle finnes till nödtorf-
    ten.

    Denne by skattar och bru-
    kar en ödesby benempte Fröstadh
    hwilken finnes affrijtat folio <...>.

                 
                B
    Nederwijka haffwer warit en
    vthrådat by för sig sielff, men nu
    brukas han under Öffwerwijka
    Skattar allas                                                 1 <mantal>  1  1/2    Saland ¹
    C    Vthsäde                                                   5  1/2    Tunnor
   
D    Höö allas till                                             19        gillingar

    Till denne byn ähr sådana tillägenhe-
    ter och vthmark såsåm till Öffwe-
    wijka.(Karttext:)  


Skarp och tvffwigh engh
Leer mylla
A
B
Leermylla
Leermylla
Småå Starwal.¹ D.v.s. Säland.