X1:36    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnäs Sochn.                
                   
          
   
    Fröstadh ähr ett ödes
    hemman, hwilkett
    J manna minne aldrigh
    haffwer warit wedh
    rättan bruk och häffd
    Vthan skattas och bru-
    kas till hööslaagh vnder
    Wijka, Öden och Brä-
    stadh
    Wijka skattar och
    brukar                                                     5 2/5   Säland 
   
Öden brukar                                           4 7/10  Säland 
   
Brästadh skattar                                      1 5/10   Säland 

       An Sum:
Hela denne byn skattar                                       <...>
    A    Vthsäde allas obrukat åker eller lägder                          6  1/16  Tunnor
           Höö aff samme lägder                                                  6        gillingar
   
B    Höö aff engen eller åkerlinderna                                  12        gillingar

 

(Karttext:)   

Leer- mylla
Siernwals Engh