X1:37    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnäs Sochn.                
                   
          
   
    Nylandh ähr een gårdh skattar                                            8  1/2   Säland 
    A    Vthsäde                                                                       3  3/8    Tunnor
    B    Höö aff åkerlinderna                                                     5  1/2   gillingar
   
C    Höö aff denne engen                                                    2        gillingar
    
           Till denne by ähr skarp och stenigh mu-
           lebeet, jntett fiskewatn eller tim-
           berskough, annan tarffwedhskough
           till weedh, stöör och giedzle finnes
           till nödtorfften.

    D    Deße enger medh Littera D noterat
           lyda till Strande
           Höö aff samma engior alles till                                      4  1/2   gillingar
    E    Denne engen lyder till Steenbärgh
           Höö till                                                                        2        gillingar
   
F    Denne engen lyder till Lunda.
           Bekommer höö                                                           4         gillingar
 


(Karttext:)  


Toffwigh Engh
Moßigh Engh.
Skarp och Toffwigh Engh
Toffwigh Engh
Skarp Engh
Småstarwall.