X1:38-39    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                 
                   
          
   
    Arnäs prästegårdh haffwer vthsäde brukat och obrukat åker som föllier,                                          
    A    Vthsäde i åkergerdet brukat åker                                12  3/16    Tunnor
    B    Obrukat åker i gierdet                                                   2 11/16   Tunnor
    C    Vthsäde i wreten                                                                        3/4    Tunnor
    D    Vthsäde aff Stumme jorden benempt Wäster Arnäs       3  1/4    Tunnor
    E    Bekommer höö aff åkerlinderna                                   30         gillingar
   
F    Höö aff Wäster Arnäs åkerlinder                                 10         gillingar
    C    Höö aff engen                                                             10         gillingar
    
           Till denne prästegården ähr nödtorfftigt fiskewatn, liten mulebet
           Jngen timberskough eller swediefall, Humblegardar om 200 stänger

          Prestegården haffwer een kyrkiojordh benempt Houle, hwilken finnes
          nästfolliande¹ folio affrijtat.
 


(Karttext:)  


Små Starwall
Hårdwall
Leer- mylla
Toffwigh Engh¹ D.v.s. nästfölliande.