X1:4    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                  
          
   
    Offwansiö ähr 2 går-
    dar, skattar båda till
    hoopa,                                                                            19 ½ Säland
    Vthsäde brukat åker                                                         5 5/8 Tunnor
    Obrukat åker                                                                      7/8 Tunna
    Höö aff lägder och åkerlinder                                           6     gillingar
    Höö aff skougzengien
    benempt Kaldalsengiet
    Hwilkett ähr en sank
    doch bärande myra                                                        14     gillingar
    Höö aff Norsiö enget
    näst förregångne fo-
    lio affrijtat                                                                        9     gillingar
   
    Till denne by ähr mule-
    beet timberskough fiske
    watn och swediefall till
    nödtorfften sammaledes
    och quarnar eller qvarn-
    nestelle
    
Specialis  Explicatio Notarum

Numero 1 skattar                                                                14      Säland 
    Vthsäde brukat och
    obrukat åker                                                                     <...>
    Höö alles till                                                                      <...>

Numero 2 skattar                                                                  6       Säland 
    Vthsäde allas                                                                     <...>
    Höö till                                                                              <...>
    Noch skattar denne
    gården i Smedzbyn 2 3/10 Säland
    finnes folio.
    Söderbrynge ähr en gårdh skat-
    tar för åker och engh                                                         7       Säland
    Item för 3 quarneställen                                                     2 1/2  Säland
    Vthsäde brukat åker                                                         3 1/8   Tunnor
    Bekommer höö åff åkerlind                                               2 3/4    gillingar

    Till denne byn ähr trångh och ste-
    nigh vthmark, liten mulebeet
    fiskewatn någonär till nödtorf-
    ten ingen timberskovgh, swe-
    diefall, engh eller engzrödningh
 


(Karttext:)  


Offwansiö.
Slåtte haga
Hårdhwall
Leer mylla
Söderbrynge
Hårdh Ler mylla wall
Hardh wall