X1:40    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                 
                   

   
    Houle ähr fördan skiäncht och giffwit
    till kyrkian och brukas nu till höö-
    slaagh under prästegården                                           
    A    Obrukat åker till dett hemmanet                                    3  1/16  Tunnor
    B    Höö aff benempte obrukat åkerlinder1                           3        gillingar
   
C    Höö aff engerna                                                          12        gillingar
    D    Denne delen aff hemmanet lyder
           till Strande, för hwilket skattas
           åhrligen                                                                         8        Säland
    E    Brukat och obrukat åker                                               1        Tunnor     
    F    Höö aff åkerlinderna                                                      4 1/2     gillingar

           Till detta hemman ähr  nödtorftigt
           fiskewat, trångh och steenigh mu-
           lebeet tarffweskough finnes till
           weedh, stöör och gießle. (Karttext:)  


Myre- wal
Här moter Prästegården
Myrwäl
Toffwigh och stubbot Engh.
Här möter Strande byn


1 -linder i åkerlinder nästan utraderat.