X1:41    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnäs Sochn                
                   
          
   
           Strande ähro 4 gårdar
           Skattar alle tilhoopa                                               1 <mantal>  16        Saland ¹
    A    Vthsäde                                                                     12 15/16 Tunnor
    B    Höö aff åkerlinderna                                                   16        gillingar
   
        Höö aff vthängierna som finnes
           affrijtade folio                                                              4  1/2   gillingar
    
           Till denne by ähr trångh och
           stenigh mulebeet, nödtorfftigt
           fiske watn och tarffweskough
           till stöör weedh och gießle
          
          Denne byn skattar och brukar
          i Houle 8 Säland iordh, finnes
          folio <...>
   
        
           Stenbärgh ähr 2 gårdar skattar
           både tilhoopa                                                             15  1/2  Säland 
    C    Vthsäde                                                                       5         Tynnor
    D    Höö aff åkerlinderna                                                     5      gillingar
   
        Höö aff Steennylandzengen                                          2       gillingar
           finnes folio <...>

           Till denne byn ähr samme til ägor och
           lagenheeter ² såsom till Strande.(Karttext till Strande by)


Skarp wall
Ler Mylla
Strande
Myrlandh
Leer- mylla.

(Karttext till Stenbärgh by)


Leer mylla
Skarp och stenigh Slått¹ D.v.s. Säland.
² D.v.s. lägenheeter.