X1:42    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnäs Sochn                
                   
   
           Lunde ähro 5 gårdar, skattar
           alle tilhoopa                                                                 <...>
    A    Vthsåå allesamman                                                       2 1/2    Tunnor
    B    Höö aff åkerlinderna eller
           Hem engien                                                               16        gillingar
   
        Lundeöön finnes förtechnat
           folio <...> Höö aff samme öön                                   24         gillingar
           Höö aff Nylandzengen folio
                                                                                              4 1/2    gillingar
          
           Till denne by ähr nödtorf-
           tigt fiskewatn, trångh och ste-
           nigh vthmark, liten mulebet,
           Ingen timberskough, swedie
           fall eller quarneställe.
         


(Karttext:)  


Skienwall
Leer Mylla
Små Starr Engh
Toffwigh Engh
Leermylla.
Här möter Strööm