X1:43    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnäs Sochn                
                 
          
   
                         C
           Ström ähr 4 gårdar, skattar
           alle tilhoopa                                                               <...>
    D    Vthsäde alles                                                             <...>
    E     Höö aff åkerlinderna                                                   7        gillingar
           Höö aff Lundeöön                                                     11        gillingar
   
        finnes affrijtat folio <...>
           Höö aff Nor engien                                                   12         gillingar
           Folio <...>
           Höö aff Söder engien                                                  8        gillingar
          
           Till denne byn ähr sådana til-
           ägor och lägenheeter såsåm till
           Lunda.
         


(Karttext:)  


Här möter Lunde.
Små Star Engh
Leer mylla
Hårdwal
Ströms- sunnet.