X1:47    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnäs Sochn                
                   
          
   
        
     K   Jdhbyn ähro 4 gårdar, skattar                          1 <mantal>  12      Säland                                
     L   Vthsäde alles                                                       10 5/8 Tunnor
     M  Höö aff åkerlinderna                                            10      gillingar
   
       Höö aff Skarpengen, hwilken icke aff-
          rijtat ähr                                                                 6      gillingar

       Till denne byn ähr trångh
       och stenigh vthmark, liten
       mulebeet, och fiskewatn
       tarffueskough finnes
       till nödtorfften sampt goda
       quarneställen.

     N   Öffwerfälle skattar                                                4 1/2  Säland                                
     O   Vthsäde                                                                1 1/4  Tunnor
     P   Höö aff Hemengien eller åkerlinderna                        2      gillingar
   
       Höö aff småskougzmyror                                       1      gilling

       Till detta torp ähr godt fiskewatn, nod-
       torfftilgh mulebeet, timberskough swediefall
       och quarnestalle.¹


(Karttext:) 


Leer mylla
 
 

¹ D.v.s. quarneställe.