X1:48    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
   
                         A
           Wästerbursiö ähr 4 gårdar
           skattar alle tilhoopa                                                    <...>
    B    Vthsäde                                                                      9 1/2    Tunnor
    C    Höö aff åkerlinderna                                                 11        gillingar
           Star höö aff Kiernmyran                                             3        gillingar
           Star höö aff Fielengen                                                 2         gillingar
           
          
           Till denne byn ähr fiskewatn, mule
           beet och timberskough till nödtorf-
           ten men ingen qvarn eller quar-
           neställe.
         
    D     Digerställe ähr 2 går-
            dar skattar                                                                  <...>
    E     Vthsäde i Södergierde                                                2 1/8    Tunnor
    F     Vthsäde i Norgierde                                                      15/16  Tunnor
    G     Vthsäde i wreten                                                           17/32  Tunnor
    H     Höö aff åkerlinderna                                                   5        gillingar
           
            Deße gårdar ähro lijka
            store till åker och engh
          
            Andra tillägenheeter
            ähr till denne byn medh
            godt fiskewatn skough
            och mulebeet, sampt quar-
            neställe såm kan nyttias
            höst och wåår.(Karttext till Wästerbursiö by) 


Sidländigh Leeriordh
Myra medh Små Star
Myra medh Små Star
Wäster Bursiöön.
 

(Karttext till Digerställe by) 
 

Små starwall