X1:50    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   
          
   
(Kartan saknar Notarum Explicatio och all annan text)¹
 


¹ På kartan är två gårdar inritade.