X1:51    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
              

(Kartan saknar Notarum Explicatio och all annan text)
¹
 


¹ ¹ På kartan är två gårdar inritade.