X1:58-59    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   


(Kartan saknar Notarum Explicatio samt all annan text)¹
 


¹ På kartan är åtta gårdar samt en å inritad.