X1:6-7    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Hööghbyn ähre 4 gårdar, skattar alle samman                 <...>
    Vthsäde alles                                                                 <...> 
    Höö aff Hemengen eller åkerlinderna                              <...>
    Höö aff åtskillige små skougzenger till                             <...>
   
    Till denne by ähr skarp mulebeet, fiskewatn någe-
    litett, Timberskovgh och annan tarffweskough til nöd-
    torfften, intett quarneställe finnes eller swediefall.

Numero 1 haffwer i byamål                                                   8 1/5   Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö alles                                                           <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                   8 1/5   Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                 11 1/5   Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 4 haffwer i byamål                                                 12 2/5   Säland 
    Vthsäde                                                                           <...>
    bekommer höö alles till                                                      <...>
  

    
(Karttext:)  


Odugligh marck