X1:61    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh.  Arnääs Sochn                
                   


(Kartan saknar Notarum Explicatio samt all annan text)¹
 


¹ Innehåller två kartor. På den övre är en gård inritad. Den nedre kartan saknar gårdssymbol.