X1:71    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Biörnåå ähr 3 gårdar, och skattar
          alla tillhopa                                     1  Mantal             8         Sälandh
          Vthsädhee alles                                                        10 15/16  Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                  4          Gillingar
         
Höö aff engen till                                                      10         Gillingar
           
          Till denne byn ähr godh mulbethe,
          Timmerskogh, och quarnställe, laxe-
          fiskie och swediefall något lijtet,
          

         
(Karttext:)   


Hårdh Wåldh
Biörnåå
leer iordh
leer iordh
Sanck Engh medh Små Starr.