X1:72    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Grisiö ähr et lijtet torph, hwilcket brukas vnder
          Norrbacksiö till fääbodhar, benempte Noorbacksio ähr 
          7 mijler här ifrån finß folio <...>
          Vthsädhe till dette torpet                                            2 5/8    Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                              2        Gillingar
           
          Till detta torp ähr godh mulbethe timmerskogh
          och löffweskogh, men intet fiskiewatn
          swediefall, ängh eller ängzrödier, eij heller
          quarnställe,

          Till ofwan benempte by tager esom oftast skadha
          på åhrswexten, för köldh och fröst,


          Ledångh ähr en gårdh Skattar                                  12         Säland
          Vthsäde                                                                    4 27/32  Tunland
          Höö aff  åkerlinderna                                                1 1/2     Gillingar
          Starr höö aff åyhskillige slagz skogz
          ängiar                                                                       7          Gillingar 
         
          Till denne gården ähr godh mulbethe
          timmerskogh och quarnställe, något
          fiskiewatn, Intet swediefall,
 
          
(Karttext till karta över Grißiö) 


Grißiö
Sandh Sma Mylla
Små Starr Wähl
Grisiö Lacus
 

(Karttext till karta över Ledångh) 
 

Ledångh
leer Mylla
leer Mylla
hårdh  Waldz Engh