X1:73    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Biörsiö ähr 3 gårdar och skattar                               20       Säland
          vthsädhe brukat åker                                                 6       Tunland
         
vthsädhe obrukat åker                                               2 1/8   Tunland
          Höö aff lägder och åkerlinder till                                7        Gillingar
           
          Till denne byn ähr godh mulbethe, fiskie
          watn, timmerskogh och annan tarffwe
          skogh, quarnställe 1/4 mijl ifrån byn,

          Denne byns åhrs wexter, lyder esom oftast
          stoor skadha för köldh och fröst,
          
        

         
(Karttext till karta över Grißiö) 


Biörnsiön
Myra
Myra medh Små Starr 
Tiern
Leer Mylla
Tiern