X1:75    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Haln ähr 2 gårder Skattar
          1  Mantal                                                                   4         Sälandh
          Vthsäde till heela byn                                                 7 15/32  Tunland
          Höö aff lägder och åker-
          linder till                                                                   10         Gillingar
         

          Till denne byn ähr godh mulbethe
          timmerskogh, och annan tarfweskogh
          fiskie watn något lijtet, quarställa,¹
          lijtet ifrån byn,
          

         
(Karttext:)   


Skarp Hårdh Wåldh
Östansiön
Haln
leer Mylla¹ D.v.s. quarnställe.