X1:76    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Sööhle ähr 2 gårdar Skattar                                     23         Sälandh
          Vthsäde till bådhe gårderna                                        9 1/8    Tunland
          Höö aff lägder och åkerlinder                                   10         Gillingar
         
Höö aff åtskillige skogzängier                                     4         Gillingar

          Till denne byn ähr godh mulbethe tim-
          merskogh, och annan tarfweskogh,
          fiskie watn något lijtet, quarnställe,
           i åhn intet långt ifrån byn,
          

         
(Karttext:)   


Sööhle
leer Mylla
leer Mylla