X1:79    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Österbacka ähr 2 gårder och
          Skattar                                                                    13         Sälandh
          Vthsäde till heela byn                                                 4 17/32  Tunland
          Höö aff lägder och åker-
          linder till                                                                  12         Gillingar
         


          Till denne byn ähr godh mulbete 
          och annan tarfweskogh,
          laxefiskie något lijtet i åhn
          quarnställe intet,
          

         
(Karttext:)   


leer iordh
leer iordh
Gammal åhn
hårdh wåldhz Engh