X1:8    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   

   
    Bygdan ähr 3 gårdar, skattar                                          1 mantal 14 Säland
    Vthsäde alles                                                                 13 3/8   Tunnor
    Hårdwals höö aff åkerengen                                           30       gillingar
   
    Till denne byn ähr nödtorfftigt fiskewatn 
    Skarp och liten mulebeet, Timberskough
    och annan tarffweskough till nödtorfften,
    intett swedeefall eller quarneställe.

Numero 1 haffwer i byamål                                                 12 4/5   Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                 12 2/5   Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                              <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                 12 4/5   Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

    Skoffwe ähr ett gammalt ödestorp, Hwilket
    tillförne haffwer warit                                                       10       Säland
    Aff benempte 10 Säland haffwer bygden skattat
    och Öden folio 5. Haffwer skattat
    Obrukat åker eller gammal lägda
    Höö allas aff lägderna och åkerlinderna                              1       gilling

    Till detta Ödestorp ähr samma till-
    agenheeter1 såsåm till Bygdan.
    


(Karttext saknas)


 

¹ D.v.s tillägenheteer.