X1:88    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   


          Mycklinge ähr 3 gårdar Skattar 1  Man-
          tal                                                                              5        Sälandh
          Vthsäde till heela byn                                                 10        Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                   7        Gillingar
          Höö aff engen till                                                        9        Gillingar
         
          Till denne byn ähr lijtet fiskiewatn, Ganska
           trångh och lijten vthmarck, ingen mulbethe
           timmerskogh, eller annan tarffweskogh,
           eij heller quarnställe, vthan måste sådanna
           lägenheeter leijia aff andra byiar
          

         
(Karttext:)   


Myklingh
Sandh Mylla
Sandh Mylla
Hårdh Wähld
Hårdh Wåldhz Engh
Myklinge Tiern