X1:89    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Wester åhß ähr 2 gårder Skattar 1  Mantal                  9        Sälandh
          vthsäde till bådhe gårdarna                                        11 1/32   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                   5 1/2    Gillingar
          Höö aff engien                                                            4 1/2    Gillingar
         
          Till denne byn ähr ganska trångh vthmarck, bådhe till
          mulbethe timmerskogh, och annan tarfweskogh,
          Något stromingzfiskie, finnes, här till byn,
          men inga andhra tillägenheeter.
          

         
(Karttext:)   


Wäster åhß
Hårdh Wåhld
Sand Mylla
leer Mylla
Sanck Engh,
Weeku Fielen