X1:9    

 

(Rubrik:)        Ångermanlandh  Arnääs Sochn                
                   
          
   
    Brußnylandh ähr 3 gårdar,
    Skattar                                          
    Vthsäde allas                                                              
    Höö aff Hemengen                                                         26       gillingar
    Engen medh littera no-
    terat lyder till Trätta
    doch ligger han iskatt vn-
    der denne byn för                                                             2 ½   Säland
    Höö aff samma engh                                                       <...>
   
    Till denne byn ähr mulebeet
    fiskewatn timberskovgh och
    annan tarffweskough till nödtorf-
    ten, quarneställe i den östre
    bäcken som kan nyttias hööst
    och wåår.

Numero 1 haffwer i byamål                                                   6 1/2   Säland
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 2 haffwer i byamål                                                 10 1/2   Säland 
    Vthsår                                                                             <...>
    bekommer höö till                                                             <...>

Numero 3 haffwer i byamål                                                   7       Säland 
    Vthsäde                                                                            <...>
    bekommer höö                                                                 <...>
 
    

(Karttext saknas)