X1:90-91    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Öffwer Siählawadh ähr 4 gårdar
          Skattar alla tillhopa 2  Mantal                                  <...>
          vthsäde till heela byn                                                 14 15/16  Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                 14         Gillingar
         
          Till denne byn ähr ganska trångh
          vthmarck bådhe till mulbethe, timmer-
          skogh och annan tarfweskogh, fiskie
          watn något lijtet, quarnställe intet, 


          Tompta ähr 2 gårdar, Skattar                                    15         Sälandh
          vthsäde till bådhe gårdarna                                          5 9/16   Tunland
          Höö aff åkerlinderna                                                   5         Gillingar
          Höö aff engen till                                                        5         Gillingar
         
          Till deße gårdar finnes samma lägenheeter
          såßom öfwer skrefne Öffwer Siählawadh.

          
       
(Karttext till öffwer Siählawadh, väster om den streckade linjen mellan byarna) 


öffwer Siählawadh
Sandh Mylla
leer Mylla
Hårdh Wåldhz Engh


(Karttext till Tompta, öster om den streckade linjen mellan byarna)


Tompta
Moßigh Engh
Sandh Mylla
Flach hårdh wåldh
Myklinge Tiern