X1:92    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Öster åhß ähr 2 gårdnar Skattar 1  Mantal                 
                                                                                          22 1/2    Sälandh
          vthsädhe till bådhe gårdarna                                        5 9/16   Tunland
         
vthsädhe i wreethen                                                    3 5/16   Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                             16        Gillingar
         
          Till denne byn fins sådanna lägen-
          heeter, som till Wester åhß, bådhe till
          skogh och watn  werrkan,
          

         
(Karttext:)   


Öster åhß
Silendigh iordh
Flack Myre wahl
Weku fieln
Silendigh Sandh Mylla