X1:93    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Backa ähr 1 gårdh. Skattar                                       12         Sälandh
          Vthsädhe alz till denne gården                                      4 15/16  Tunland
          Höö aff åkerlindher till                                                6         Gillingar
         
          Till denne byn ähr jntet mulbethe timmer-
          skogh eij heller, tarfweskogh, fiskie något
          lijtet, intet quarnstelle.
          

         
(Karttext:)   


Back Tiern
Backa
leer Mylla
Myra
leer Mylla