X1:94    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Tiern ähr 3 gårdhar Skat-
          tar                                                                            22        Sälandh
          Vthsädne till heela byn                                                   9 1/2    Tunland
          Höö aff engien och åkelinderna                                                  
          till                                                                            16         Gillingar
         
          Till denne byn finns lijtet
          mulbethe, och ingen annan
          tarfweskogh, fiskie något lijtet, 
          

         
(Karttext:)   


Tiern