X1:95    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Mälle ähr 2 gårdar, Skattar                                       22        Sälandh
          Vthsäde till bådhe gårdarna                                          7 1/2    Tunland
          Höö aff åkelinderna till                                              15         Gillingar
         
          Till denne byn ähr lijtet mulbethe,
          sampt gran timbber och annan tarfwe-
          skogh, fiskie intet, quarnställe finnes
          till bådhe gårdharna
          

         
(Karttext:)   


Lomsiön
Mälle
Hårdh Wåldh
leer Mylla
Myra
Backtiern
Hård wåldh