X1:96   

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Skiärppe ähr 1 ödesgårdh, och skatta
          och ega andhra böndher                                            18        Sälandh
          Vthsäde brukat åker                                                    3 1/2    Tunland
         
Vthsäde obrukat                                                          1 3/4    Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                             10        Gillingar
        
          Till denne gårdhen ähr mäst vthmarcken
          instängd, intet mulbethe eller
          någon annan tarfweskogh, quarn-
          ställe godt något lijtet ifrån gården
         
          
      
(Karttext:)   


Myra
hårdh wåhld