X1:97    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Södherbackasiö ähr 1 gårdh skattar                          16        Sälandh
          Vthsäde till denne gårdhen                                             7 3/4    Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                               9        Gillingar
         
Höö aff en lijten skogzengh                                         1        Gilling
        
          Till denne byn finnes ganska lijtet
          mulbethe, tarfweskogh ingen,
          eij heller quarnställe, intet fiskie
         
          
      
(Karttext:)   


Södherbacksiö
Sandh Mylla
Hårdh leer Mylla
Skarp hårdh wåhld
Backsiön