X1:98    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   
          
   
          Norrbacksiö ähr 2 gårdhar
          Skattar                                                                    17         Sälandh
          Vthsäde alz till både gårderna                                      9 1/8    Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                              8         Gillingar
          Höö aff skogz ängh till                                                2         Gillingar
         
          Till denne byn finnes elack mul-
          bethe, nödtorftigh skogh, och intet
          quarnstelle, något lijtet fiskie.
          

         
(Karttext:)   


Norbacksiö
Backsiön