X1:99    

 

(Rubrik:)         Ångermanlandh. Siälawadh Sochn                
                   

   
          Krogstadh ähr 5 gårdhar 1  Mantall                            15 1/2    Sälandh
          vthsädhe till heela byn                                               16 15/16  Tunland
          Höö aff åkerlinderna till                                             20        Gillingar
         
          Till denne byn finnes lijten vthmarck
          bådhe till mulbethe, annan tarfwe-
          skogh, fiskie något lijtet, och inga
          andhra flera tillägenheeter.
          

         
(Karttext:)   


Skarp Backa
Sijlendigh iordh
leer Mylla
Sijlendig iordh