X1: Register


              
    Register
                   uppå
Alla afmätte byar och hemman uti Ångermanneland, _ _ _ , egor
stor wijd skogh landtmäterij contorin befintliga är och i denne _ _
infattade, på hwilka allenast byens area så till åker och äng, generaliter an-
noterad är, men intet specialitet uti inscriptionen grannarna påfört,    
        Nota: folio 115 är afrijtning på ett hemman, som der intet är utnämt
                   doch vijd Domsiö beläget                                             


                                                                  folio                                                folio
                                                                                                                    
    200
                                             
                                       Brattåhs                       203    Hernöön   
                                                                                     Bångsiö                        207    Säbrå sochn
                                               A                                   Billberg                        211    Stigsö.
Arnäs Sochn                Arnäs prästegård     38:39.        Bölle                             214    Fielsiö
Nordmaling sochn       Aspe                     188              Bergsåker                     228    Skiörnas
                                   Afwa                     192              Biörckö                         230    Ressel
Ullånger                       Almsiön                 216              Bärg                             230
Säbro                          Aspenäs                218                             
Skiörnäs                      Aspenäs                229                           D
Nordmalings                Angnäset               161              Dombäck                      136    Grunsunda
                                                                                    Dombäcks marck          137
                                                                                    Diupsiö                         149    Nordmalings
                                               B                                  Digerfälle                        48    Arnäs Sochn
Arnas Sochn                Byggdan                   8              Domsiö                         114   Siälawad sochn
                                                                                                                ibidem ett hemman utan nampn  115
                                   Bruusnyland              9              Dahl                              120
                                   Blekebohl               12              Diupdahl                        212    Torgsåker
                                   Bosiö ängen            20              Digersiö ängen                 20    Arnäs Sochn
                                   Brunsnäs                 23
                                   Böhlet                     29                           
Siälawad Sochn          Bodum                    70                           E
                                  Biörnå                      71             Engsta                              10    Arnäs Sochn
                                  Biörnsiö                    73             Ellsmark                           13   
                                  Backa                      93             Ellfsöden                          34
                                  Bärg                      123             Ellöhn                             145    Grunsunda
Grunsunda Sochn       Bodum                   128             Edsby                            208    Hernöhn
                                  Banafiäll                 141           
Nordmalings              Baggårda                152                           F
                                 Brasbacka              157              Flärcke                           16    Arnäs Sochn
                                 Bärsiön                     "                Farestad                          27
                                 Brattfors                 170              Fröstad: inlagt                        36
                                Bredwijk                  180.181       Forsha                          104    Siälawadh
                                                               182.183

                                                          Brattåhs                                       Fillingen

(Ny sida)
 

                                                                  folio                                                folio
     
                                                                                                                    
Grunsunda                   Fillingen                 127              Högen                           128    Grunsunda                                                         
                                   Fanbyn                  130              Husum                          134
                                   Finnå                     142              Härnösands Stad           204    Hernöhn
Hernöhn                      Frålanda                209              Håttingen                       214    Fielsiö
                                   Fälle                                          Hällåsen                        217    Ressel
                                                                                    Haga                             220    Mulltrå
                                              G                                   Helfwetis nyland             223    Säbro
Arnäs Sochn                Giälltan                      3              Hälla                             228    Boota
Siälawad Sochn           Gidå                       70              Hackesta                       232    Boota
                                   Giisiö                       72              Hängersböhl                  154    Nordmaling
                                   Gottne                     74              Hörnsiö                        158   
                                   Gunnersta              127              till Hörnsiö En gård med Numero 7 noteradt  160             
Grunsunda                   Grundsunda prästegård  131        Humbleboholm             162      
                                  
Gidabacka             135              Hallen                          168
Nordmaling                 Gräsmyra               166              Håcknäs                      178                               
                                   Giärnäs                  180
Hernöhn                      Guswijk                 196                            J
                                   Grönswijken           198              Jättensta bodum             19    Arnäs sochn
                                   Gåda                     208              Jättensta                         21
                                   Giärsta                  208               Jdbyn                            47  
                                   Gundswijk             210
Annundsiö                     Grundtiärnan           215
Wijbyggerå                  Gålsiönäs               215                            K                                                     
Eedh                           Giärde                   219
Ressel                          Grytum                  230              Kakuböhlet                    23    Arnäs sochn
Boota                          Gräng                    233              Klinger                           31
                                                                                    Krogsta                          99    Siälawad
                                                                                    Kiönstad                       129    Grunsunda
                                            H                                     Kastad                        137    
Arnäs sochn                Högby                       6              Killingsnäs                    146
                                   Håule                      40              Kiälwan                         197    Hernöhn
Siälawad Sochn          Humblung                 69              Kiälfwe                         203
                                  Haln                         75              Knäsiö                          212    Torgsåker
                                  Haneberg               103              Kläpp                           225    Säbro
                                  Hönet                     111                              L
                                  Högenäs                 120             Lemusiö                          17    Arnäs sochn
                                  Hönäs                    122              Landsiö                          22    
                                  Hafwesta                 124             Lunda                             42    
                                                                                   Lundöhn med dess ängiar   44
                                                                                                                          45
 
                                                          Högen                                       Ledång

(Ny sida)


                                                                  folio                                                folio
     
                                                                                                                    
Siälewad sochn            Ledång                    72              Norbyn                        173    Nordmalings                 
Grunsunda                   Låckemarck          135              Normalings prästegård  184
Nordmalings                Ledusiö                 153               Nääs                            206    Hernöhn
                                   Långeed                174, 175      Näswattnet                    211    Gummunrå
                                   Lefwar                   186               Nääs                            220    Långshäll
                                   Lygdeå                  190              Norrestyg                    224    Säbro
Wijbyggerå                 Långwattnet            216             
                                                                                               O
                                           M                                     Ofwansiöö                         4    Arnäs sochn
Arnäs Sochn                Mycklinge               32.88.        Ohrböhlet                     155    Nordmaling
Siälawed Sochn           Mowattn                  69              Orresbäck1                     169  
                                   Mycklinge               88             
                                   Mälle                      95                         R
Nordmalings                Mullsiö                  165              Rulleböhlet                      17   Arnäs sochn
Siälewad                     Miösunda bortkommit  108          Rullenäset                       18     
Nordmalings                Moo                      185              Röhnholmen                  189   Nordmalings
Gummunrå                  Miöwattnet              211              Röström                       214   Fielsiö                          
Ofwerlännas                Maaka                   222              Rysiön                          216
                                                                                     Reesta                          232    Bota
                                           N
Arnäs sochn                Norbrynge                  5                        S
                                   Nordangisiö             15              Smedsbyn                         2     Arnäs sochn        
                                   Norr Ellgsiö             26              Söderbrynge                     4 
                                   Nääs                       30              Skofwe                              8
                                   Nafwesta                  33              Stebergsmarck               12
                                   Nederwijka               34              Sunnangisiö                    14
                                   Nyland                     37              Söderellgsiö                    25                                          
Siälewad Sochn           Norrbacksiö            98              Stranda                          41
                                   Norrwästansiö        101              Steenberg                      41
                                   Näfwerkiäll            102              Ström                             43
                                   Nordanåhs             106              Strömsängiar                  46
                                   Norliönånger          109              Söhle                             76
                                   Norlunånger äng samt                  Stansiö                           77
                                   Miösunda ett bortkommit hemman 108  Siählawad prästegård  86   
                                   Norwäga               116              Skiärpe                          96
Grunsunda                  Norrönskan            134              Söderbacksiö                 97     
                                  Norreflärke             138              Söderwästansiö             100
Nordmalings               Nyåker                  156              Söderlungånger            110    
                                  
                                                          Norbyn                                      Söderwäga

(Ny sida)

                                                              folio                                                folio
     
                                                                                                                    
Siälewad sochn            Söderwäga            112              Wästangisiö                    18    Arnäs                                                                  
                                   Sund                      117              Wester Biursiö                48
                                   Swedie                   118               Westerbacka                  78    Siälewad sochn
Grunsunda                   Skamarck             125               Westerannu                     80    
                                   Söderflärke           138               Westerhuus                     82
                                   Steensäter             139               Westeråhlnäs                  84    
                                   Skede                   144               Westeråhs                       89
Nordmalings               Sunnansiöö              150               Westangunsiö                104                                  
                                  Söderbyen             176               Wijke                            144    Grunsunda
Hernöhn                     Späcksta               195                Wangsta                       194    Hernöhn
                                  Dito                       210                Wangsta                       210
                                  Solum            198, 203                Wijksiö med ett torp          211    Stigsiö
Säbro                         Söderjätt               225                Wässtorp                     212    Torgsåker
                                  Säbro kyrckia        226                Wästergränninge          213     Långshäll
                                  Söderstijg                "                   Wäland                        218    Säbro
                                  Strandböhle             "                   Westerfors                   221    Långshäll
Bota                           Sundby                  231                Westertiärnsiö             223    Hedanger
                                                                                      Westernyland              227    Mulltrå
                                           T
Arnäs sochn                Täfwra                       1                      
                                   Trätta                       10.11                  
                                   Torsböhle                                             Y
                                   Treehörningen          22               Ytterallenääs               229    Bota 
                                   Tiärn                        28             
Siälewad Sochn          Tinnebacka               78                       
                                   Tomta                     91              
                                   Tiden                       94                         Å
                                  
Täfängen                113               Åås                             222    Sånga
Grunsunda                   Tiern                      145                                                    
Nordmalings                Torböhle                164            
Skiörnääs                    Tiärnen                   229                        Ä
Bota                            Tiulsta                    233              Ängersiöö                    172    Nordmaling
                                          

                                            U.W.                                          Ö

Arnäs sochn                Uthlandsiö                21              Öden                               5     Arnäs sochn
Grunsunda                   Uthanåhs               132              Öfwervijka                      34            
                                   Ullträ                     140              Öfwerfälle                       47
Eedh                           Udden                   219              Österbiursiö                   49
                                  
                                                    Wästangisiö                                      Österbacka


(Ny sida)

                                                        folio                                                folio
     
                                                                                                                    
Siälewad sochn            Österbacka             79              Öfwersteensätter             139    Grunsunda                                                          
                                   Österannu                 81               Öhre                             177    Nordmaling
                                   Österählenäs            85               Östergräningen              212    Såletåå
                                   Öfwer siälawad      90               Österhäcksta                 213   
                                   Österåhs                 92               Öfwergård                     227
                                   Östergunsiö           105               Östertiärnsiö                 223    Hedånger   
                                   Öfwerhönäs           121               Östersiäland                 225    Säbro
Grunsunda                   Öden                    126               Östernyland                  227    Mulltrå                               
                                 
                                   
Notandum. Jfrån folio 49 till 69 äro 5 ark
                                                 alldeles obeskrifne.


                                     Landtmätaren Jacob Christophers-
                                                           son Steenklyft
                                                                   är
                                                          Anno 1646 kommen
                                                                   till tiensten


1 Härefter av annan hand: se Örsback.