X 1: Titelsida onumrerad sida 1

    N:11.
Ångermanne-
    -landh
     gamle
Geometriske Chartor
     utaf
 
I.     Ahrnäs sochn                  17 ark, från folio    1, till  69.       
II.    Siälawad  sochn              14 ark, från folio   69 till 125.    
III.  Grunsunda sochn              6 ark, från folio 125 till 149.       
IV.  Nordmaling sochn           11 ark, från folio 149 till 192.
                            och
        Härnöhn                            2 ark, från folio 192 till 200.    210
 vide folio 201                                 Summa  50 arck.
* Dee öfriga sochnarnes nampn   författadt och giordh åhr 1646 och
    äre specificerad på folio 201   der på följande, af landmätaren
                                                  Jacob Christophersson
                                                  Steenklyft

Såsom och Titulblad och Register, folio 201 till 203, 1 ark,
                                  öfwer
Byar och Hemman uti åtskillige sochnar i Ångermanneland, hwars
Afrijtningar der näst efter föllja från folio 203, till 233 inclusive
bestående af 8 regal arck, författade af landtmätaren Oluf Tresk
                            åhr 1642 som och 1639.
Tillsammansökt och i behörig ordning brackt samt richtigt folierat
och registrerat21 Senare blyertsanteckning.
2 Härefter en överstruken namnteckning.