X2_003

N:2

(Titel:)
Register öfwer Booken Litt(er)a N : N : 2 uthi Ångermanlandh

(Tabell:)

Södre Contract         Sochnar                Byar och hemman                        Folio
                                Nordingrå            Skarp Nylands by                         1
                                                            Daals by                                       2
                                                            Salsåker by med Pattjärn              3
                                Wybyggieråd       Skafwedh by                                4
                                                            Edångers by                                 4
                                                            Söderjälsta by    {Stierte och
                                                                                      {Miällom             7
                                                            Sunds by                                       9
                                                            Dynas by                                      10
                                                            Kiählsby och Dahlsby                    11
                                                            Uthbyn Wärns                                13
                                                            Öfwer Dahlsby                              14
                                                            Myra by                                        15
                                Uhlånger              Tärna by                                        16
                                                            Salumsby                                       18 
                                                            Giethebergs by med Kläpp            19
                                                            Fucku By                                      21
                                                            Bräcke by                                     22
                                                            Byen Eden                                    23
                                                            Jeplinge                                        24
                                                            Wÿksätter by                                25
                                Noora                  Skahlsta by                                    26
                                                            Ahlsta by                                       27
                                                            Lÿde eng och ägor                        28
                                                            Grönswÿk hemman och ägor        30
                                Skoug                  Ahlderskoug by                            31-32
                                                            Landa äng och ägor                       33
                                                            Rÿdh äng och ägor                        34-35
                                Båteå                   Galfwadh byes ägor                        36
                                                            Undroms by ägor med utängarne    37 }
                                                            Ålnäset och Hällan                         38 }37
                                                            Sundby hemman sägor                    39
                                                            Walla byes ägor                            41
                                                            Grillom byes ägor                          42