X2_005

Södra Contract        Sochnar            Byar och hemman                                  Folio
                                Lyden              Åhs                                                       93
                                                        Häxmoo By                                            94
                                                        Fåråhs By                                               95
                                                        Råå By och Åhs                                      97
                                                        Lygatu By                                               99
                                                        Näsåker                                                 100
                                                        Wästanbäck                                          102
                                                        Klåps ägor                                             103     
                                Funsilla            Mooby                                                  104
                                                        Lillegårdh By med Östanbäck                 105
                                                        Böhlen By                                               107
                                                        Krånge By                                              108
                                                        Wallen By                                               110
                                                        Nähse                                                     111
                                                        Ruske                                                     112
                                                        Mooby Skoug Böhlens Lilla gårdh Krån-
                                                        ges Ruske och Wallens By skougar         113
                            Ramsell                Krånge och Nyland Byars ägor med Ö-
                                                        des byarne Moo och Beck                      114
                                                        Prästebordet uthi Ramsilla                      116
                                                        Wänges Byes ägor                                  117
                                                        Imnääs Byes ägor                                   119
                                                        Nordankiähl Byes ägor                            121
Till Ströms sochn    18 29/11 89      {Stamdeel Byes ägor                                124
enligt kungligt Brev
                                                        Tarsiö hemmans ägor                                126
                                                        Bölen, Backa och Wallens ägor                 127
                                                        Sandviken byes ägor med utbyen
                                                        Åhs                                                          129
                                                        Nässjö Byes ägor                                    131
                                                        Flyens Byes ägor                                     133
                                                        Holme Byes ägor                                     134
                                                        Wykens Byes ägor                                  135
                                                        Ofwanmo Byes ägor                                137
                                                        Seel Byes ägor                                         138
                                                        Röström hemmans ägor                            140
                                  Fjällsiö           Nääs byes ägor med uthbyen Öön             141                       
                                                        Orrnäs Byes ägor                                      143
                                                        Öster och Wester Hotingz Hemmans ägor  144
                                                        Norrnäs hemmans ägor                              145
                                                        Böhlan Byes ägor med utbyen Bodom        146
                                                        Jansiö Byes ägor                                        147
                                                        Backa och Look Byes ägor med ödes
                                                        byen Landsöen                                            148
                                                        Öster och Wester Russiö hem(m)ans ägor    150
                                                        Sunnan Siö Byes ägor med ödeshem(m)anet Smedsby 151