X2_006

Södre Contract        Sochnar            Byar och Hemman                    Folio
                                                        Syhls Hemmans ägor                153
                            Edzle                    Byy Hemmans ägor                    155
                                                        Nääs Byes ägor                        156
                                                        Tynnerås Byes ägor                    158
                                                        Östgårds Byes ägor                    159
                                                        Backe Byes ägor                        160
                                                        Norrnäs Byes ägor                    161
                                                        Nordanåkers Hemmans ägor        162
                                                        Hällingåhs Jbidem                       
                                                        Uthano Byes ägor                        163
                                                        Åhs Byes ägor                            164
                                                        Prästebordet uthi Edzle                165
                                                        Ramnå Byes ägor                        166
                            Hellgum                Gagnets Byes ägor                        167
                                                        Moo Byes ägor                            168
                                                        Ertryks Byes ägor                        170
                                                        Guxåås Byes ägor                        172
                                                        Holmstrands Byes ägor                173
                                                        Wästby Byes ägor                        175
                                                        Hellgum Byes ägor                        177
                                                        Rådoms Byes ägor                         179
                                                        Huusnääs hemmans ägor               180
                                                        Nääs, Ödens och Fahnby Byars ägor     181
                                                        Åhs Byes ägor                                    182
                                                        Hellgums Sochns Prästebord            183
                             Torgsåkers          Sahlom By och Bergsåker                184
                                                        Öster Aspby By                                186
                                                        Hohla By och Bergs Åker äng n ln ägor 188
                            Ytterlähnas           Hogsta hemman                                189
                                                        Moo                                                190
                            Dahl                    Åhlsta By och Forssal ägor                191
                                                        Prästebordet uthi Torgsåker               193
                            Gudmundråå        Dynäs By                                           194
                                                        Uthbyen Dysiöö                                195
                            Högsiöö               Söder Utansiöö By                            196
                                                        Mörtsal By                                        197
                                                        Uthbyen Byn                                     198
                                                        Nordanöö By                                    199
                                                        Uthanöö By                                       200
                             Stygsiöö              Sörgård By                                        201
                                                        Sex Fintorp och Wiksiö By                202
                                                        Fintorpet Aldersiönäset                      203
                                                        Hemmanet Rysnäs                             204
                                                        Brunne By                                         205
                                                        Wästanåå By                                     206
                                                        Bychns by                                        207
                                                        Nordanåå By                                    208