X2_017

(Kartakten skadad, högra delen saknas. Rubrik:)
Geometrjsk afrytningh vtöfwer Dynas b...
vthi Ångermanlandh Södr...

(Text till vänster:)
Dynäs by hafwa tillförende legat i skatt för 24 1/4 sädeslandh
men wydh sista förmedlingh niutit afgift 5 1/4 sälandh
Att allenast i behåll är som följande bymän skatta före
Littera A Thomas Hindersson 4 sälandh    Littera B Mårten Pärsson 3 7/10 sälandh
Littera C Erich Jonsson 4 9/10    Littera D Päder Matzson 3 ½
Littera E Hustru Karin 3 ½ sälandh Summa 19 sädeslandh
Byägorna befinnes som följer
           Åkeren
            J leermylla
Numero    Qvadratalnar    Tunna    Kanna
1                21646                1           30 ½
2                1122                  -            4 ½
3                16593                1           10 ½
4                24900                1           43 3/4
5                8114                  -            32 ½
6                946                    -            3 3/4    Qvadratalnar    tunna  kanna
7                780                    -            3            74101                5        16 ½
            Mojordh
8                20457              1            25 3/4
9                19661                1            22 ½
10              26847              1            51 ½
11              1825                -            7 1/4
12              9915                -            39 3/4      78705                5        34 3/4
            Sandh
13            26731                1            51            26731                1        51
                                Summa                            179537             12        46 1/4 kanna
Numero       Nyåkrar
14} littera A    2266         -                9
15}               
16 littera         1764            -                7            4030                            16 kannor
                                Summa Sumarum            183567            13         6 1/4 kanna
(Högra spalten:)
Hummelgårdar
Littera A    qvadratalnar    399
Littera B                            195
Littera C                            80
Littera D                            112
Littera E                            20

(Text på övre kartbilden:)
Skougsskildna vtj Myrbrädden
Gröde skoug tager wydh
Wambe agor taga wjdh
Lilla Wamb siön
Backe skough
Wambsiö åhn
Gröde
Vthanskoug tager wjd
Nylands ägor
Markum åhn
Dynäs
Backe ägor
Miälloms ägor
Schala ulnarum

(Text på undre kartbilden:)
Wamsiö åhn
Schala ulnarum