X2_054

(Ena halva baksidan till nästa kartakt X2_055 utförd på ett dubbelt uppslag. Notering i nedre kanten:)
Wäster och Öster Granwång
        uthj
Ångermanlandh
        och
Solefteo sochn
widimerat in Junj 1706