X2_077

(Text på kartbilden, först runtom:)
Sorte ägor möther
Rösta ägor taga emoth
Höfwen ägor stöta emoth
Södertanflo ägor taga här emoth
Schala ullnarum
Hellgum sochn grändzar här emoth
Grytom ägor stöta här intill

(Vänstra ägoskiftet)
Tore talle moo
ringt muhl bete
Denne bäck är skillnad emillan Wästanåå cronohemman och Tångesta
Tångesta by
Någon betes wall
Tall och gran skoug
Ahle skoug
Ahle skoug
Tall och någon gran skoug
något muhl bete
Wästanåå skougs ägor
Här fins någon rödningz skough
Skoug af tall gran biörk och någon ahl
torftigt bete
Tångesta skougs ägor
Nödtorfftigt muhl bete
Tall gran och någon biörk skough
sanck mosse
Swart kiärna
gran och talle skough
Här fins något gott muhl bete
någon rödningz skoug
Mosse
Biörsiö kiärn
Mosse
Gott muhl bete medh någon rödningz skough iblan
Biör siön
Skoug af tall gran och biörk wahr iblan fins någorlunda godh rödningz skoug sampt godh betes mark
Tall och gran skoug
här fins ringa muhl bete
Leea myra

(Text till högra skogsskiftet:)
Ahle skoug
nödtorftigt bete
gott muhl bete
mosse
Bergz siön
Berg skougs agor
Biörk och tallskoug
Tall och granskoug