X2_078

(Text överst till höger:)
Resilla sochn
Holm med Södertanflo
byskoug af Nils Spohle mätt 1694

(Text på skogskartan, först runtom:)
Lygatu ägor taga emoth
Norrtanflo ägor stöta emoth
Moo ägor möther
Forsåhs byägor i Lyden sochn taga här emoth
Hellgum sochn möther
Wästanåå ägor stöta här intill

Wyth san
Stort berg
Biörk och ahleskough
gott muhl bete
Hollm by
Södertanflo by
godh betes mark
gran tall biörk och ahle skough medh någon rödningz mark iblan
Biörk och ahle skoug
mosse
Stenbyt kiärna
Mosse
tall och gran skoug
Mosse
Hollms siön
Biörn udden
gott muhl bete
lytet bete
tall och granskoug
gott muhlbete
Hollm medh Södertanflo by skoug
här fins mehrendehls godh mark
Skoug af tall gran och biörk medh lyten rödnings mark
godh mark
gott bete
Tall och gran skoug medh gott muhl bete
gran och biörk skoug
någon rödnings skoug
torftigt bete
gott bete
tall och gran skoug
gott muhlbete
kiärna
Bergig mark medh tall och någon gran skoug
Bergig mark
Star slott
Biörsiön
starrslott
Här fins ringa muhl bete
Skoug af tall gran och biork
Sahlsion
ringa betes mark
Schala ullnarum